Od 20 lat w sieci

Konfiguracja poczty

Poczta poprzez stronę WWW dostępna jest
pod adresem: poczta.note.pl

Dane konfiguracyjne dla programów pocztowych zainstalowanych na komputerach:

Połączenie z szyfrowaniem transmisji – protokołem TLS (SSL)

Serwer poczty przychodzącej (POP3): s152.cyber-folks.pl port 995

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): s152.cyber-folks.pl port 465
(należy włączyć autoryzację SMTP – podawanie hasła podczas wysyłania poczty)

Użytkownik (adres e-mail, a więc przykładowo): uzytkownik@note.pl

Hasło: podane SMS-em przez administratora serwera

.