Od 20 lat w sieci

Konfiguracja poczty

Poczta poprzez stronę WWW dostępna jest
pod adresem: poczta.note.pl

Dane konfiguracyjne dla programów pocztowych:

Połączenie z szyfrowaniem transmisji – protokołem TLS (SSL)

Serwer poczty przychodzącej (POP3): pro4.cyber-folks.pl port 995

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): pro4.cyber-folks.pl port 465
(należy włączyć autoryzację SMTP – podawanie hasła podczas wysyłania poczty)

Użytkownik (adres e-mail, a więc przykładowo): uzytkownik@note.pl

Hasło: podane SMS-em przez administratora serwera

Połączenie bez szyfrowania transmisji
Pomimo trochę łatwiejszej konfiguracji programów pocztowych dla połączeń z transmisją nieszyfrowaną – zdecydowanie odradzamy ten sposób odbierania i wysyłania poczty. Jeśli korzystają Państwo z internetu bezprzewodowego hasło do skrzynki pocztowej może być wówczas przechwycone przez osoby nieupoważnione.
Serwer poczty przychodzącej (POP3): pro4.cyber-folks.pl port 110
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): pro4.cyber-folks.pl port 587 (lub 25 – ale niezalecany)
Użytkownik (adres e-mail, a więc przykładowo): uzytkownik@note.pl
Hasło: podane SMS-em przez administratora serwera note.pl